Những hình ảnh đầu tiên về chiếc điện thoại màn hình cong Galaxy Note Edge

Mời các bạn theo dõi những hình ảnh đầu tiên về chiếc điện thoại màn hình cong Galaxy Note Edge gập độc đáo này
1.
Trên tay điện thoại màn hình cong Galaxy Note Edge
2.
Trên tay điện thoại màn hình cong Galaxy Note Edge
3.
[Ảnh] Trên tay điện thoại màn hình cong Galaxy Note Edge
4.
[Ảnh] Trên tay điện thoại màn hình cong Galaxy Note Edge
5.
[Ảnh] Trên tay điện thoại màn hình cong Galaxy Note Edge
6.
[Ảnh] Trên tay điện thoại màn hình cong Galaxy Note Edge
7.
[Ảnh] Trên tay điện thoại màn hình cong Galaxy Note Edge
8.
[Ảnh] Trên tay điện thoại màn hình cong Galaxy Note Edge
9.
[Ảnh] Trên tay điện thoại màn hình cong Galaxy Note Edge
10.
[Ảnh] Trên tay điện thoại màn hình cong Galaxy Note Edge
11.
[Ảnh] Trên tay điện thoại màn hình cong Galaxy Note Edge
12.
[Ảnh] Trên tay điện thoại màn hình cong Galaxy Note Edge
13.
[Ảnh] Trên tay điện thoại màn hình cong Galaxy Note Edge
14.
[Ảnh] Trên tay điện thoại màn hình cong Galaxy Note Edge
15.
[Ảnh] Trên tay điện thoại màn hình cong Galaxy Note Edge
Theo techz

Cùng chủ đề

Không có nhận xét nào:

0 nhận xét: