Ba nghịch lý trong quản trị kinh doanh của Samsung

BA NGHỊCH LÝ TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA SAMSUNG


Theo quan điểm về chiến lược cạnh tranh cơ bản của Michael Porter, người nắm vai trò chủ lực vể lý luận chiến lược nửa sau thế kỷ XX, doanh nghiệp chỉ nên chọn một trong ba chiến lược kinh doanh gồm chiến lược khác biệt hóa, chiến lược dẫn đẩu vể chi phí và chiến lược tập trung hóa. Porter chủ trương rằng vì chiến lược khác biệt hóa và chiến lược dẫn đẩu về chi phí đòi hỏi nguồn lực và văn hóa tổ chức khác nhau nên nếu doanh nghiệp chọn chiến lược tạo ra vị thế cạnh tranh bằng cả hai chiến lược này sẽ rơi vào tình thế ‘kẹt ở khúc giữa’ (stuck-in-the middle) và không thể đạt mục tiêu của chiến lược nào.

Tuy nhiên vào đẩu thế kỷ XXI, trước hiện tượng lan rộng và hội tụ trên toàn thế giới của nền kinh tế dựa vào tri thức, ranh giới ngành nghề kinh doanh trước đầy sụp đổ và thời đại cạnh tranh khốc liệt trên phạm vi toàn cẩu bắt đẩu diễn ra khiến doanh nghiệp khó thành công nếu chỉ dựa vào một vị thế cạnh tranh truyển thống như chủ trương của Michael Porter. Hay nói cách khác, để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thế giới, doanh nghiệp đó phải thay đổi theo hướng theo đuổi đổng thời vị thế cạnh tranh mà ở đó các chiến lược cạnh tranh cùng xung đột lẫn nhau.

Thực tê' đã cho thấy, các doanh nghiệp hàng đầu thế giới với mong muốn dẫn đầu toàn cầu trong tình hình cạnh tranh khốc liệt và sự du nhập của thời đại kinh tế dựa trên nền tảng tri thức đã bắt đẩu lựa chọn chiến lược theo đuổi đồng thời từ mục tiêu kinh doanh cho đến vị thê' cạnh tranh mang tính xung đột của nhiều chiến lược như chiến lược khác biệt hóa với chiến lược dẫn đẩu vể chi phí, đổi mới sáng tạo với tính hiệu quả, kinh tế quy mô với tốc độ, tích hợp toàn cẩu với khu vực, v.v... Có thể dẫn ra ví dụ của Toyota và Apple. Hai doanh nghiệp này đểu theo đuổi nê'n kinh tế quy mô trên phạm vi toàn cầu, thông qua việc xây dựng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả (SCM) hay hệ thống thuê ngoài để giảm chi phi đầu vào, nhưng đổng thời, họ cũng tích cực xúc tiến chiến lược khác biệt hóa nâng cao chất lượng sản phẩm bằng nền tảng đổi mới. Điểu đó có nghĩa là các doanh nghiệp này đã dùng chiến lược “một mũi tên trúng hai đích” và đều đứng vào hàng ngũ các doanh nghiệp đứng đầu thế giới.
Samsung
Samsung

Cùng với thời đại đòi hỏi củng cố vị thế cạnh tranh kép và vài trường hợp thành công cụ thể của các doanh nghiệp dẫn đẩu, gần đây, khái niệm ‘quản trị nghịch lý’ (paradox management) đang trở thành đối tượng nghiên cứu mới của ngành quản trị học. Thông thường, các sự vật mang tính chất mâu thuẫn nhau hoặc các yếu tố mang tính bài trừ nhau mà vẫn tổn tại song song được gọi là ‘nghịch lý’. Quản trị nghịch lý có nghĩa là phương thức quản trị theo đuổi cùng lúc những yếu tố mà nhìn thoáng qua trông có vẻ khó có thể tổn tại song song với nhau, ví dụ như chiến lược khác biệt hóa với chiến lược dẫn đầu chi phí thấp, đổi mới sáng tạo với tính hiệu quả, tích hợp toàn cầu với sở tại hóa, kinh tế quy mô với tốc độ cao, v.v...

Lý do mà Samsung từ một doanh nghiệp không tên tuổi trên thế giới vào những năm 1990 trở thành doanh nghiệp hàng đẩu thế giới vào những năm 2010 là bởi tập đoàn đã thành công trong việc tạo nên vị thê' cạnh tranh kép thông qua phương thức quản trị nghịch lý kiểu Samsung kể từ sau tuyên bố vể chính sách đổi mới quản trị vào năm 1993. Đơn cử như trong lĩnh vực bộ nhớ bán dẫn của Công ty Điện tử Samsung, sản phẩm này có chi phí vốn thấp hơn hẳn so với các đối thủ cạnh tranh, nhưng đổng thời lại chào bán trước đối thủ với chất lượng tối tân và doanh nghiệp cũng thành công vể chiến lược khác biệt hóa trong việc cung cấp giải pháp đáp ứng với từng nhu cầu riêng biệt của khách hàng. Nhờ đó, sau 20 năm kể từ năm 1993, lĩnh vực bộ nhớ bán dẫn của họ vẫn vững vàng ở vị trí số một và khoảng cách chiếm lĩnh thị phẩn của họ ngày càng cách biệt với các đối thủ cạnh tranh.
Samsung
Samsung
Như vậy, nếu quan sát kỹ Phương thức Samsung đã được xác lập trong suốt 20 năm qua kể từ sau chính sách đổi mới quản trị, chúng ta có thể nhận thấy các đặc tính hay hiện tượng mầu thuẫn nhau nhưng lại tổn tại song song với nhau. Chúng tôi chủ trương gọi đây là ‘nghịch lý trong phương thức quản trị của Samsung' trong cuốn sách này. Có thể tóm tắt ba phương diện lớn trong nghịch lý quản trị của Samsung như sau.

• Vừa tổ chức quy mô lớn vừa duy trì tốc độ cao

• Đa dạng hóa, liên kết theo chiểu dọc mà vẫn tập trung chuyên môn hóa

• Kết hợp hài hòa các yếu tố quản trị kiểu Nhật và kiểu Mỹ

Ba nghịch lý quản trị của Samsung, điểu đang tạo nên nền tảng của Phương thức Samsung, tuy vượt qua nguyên tắc thông thường được giới học giả ngành quản trị kinh doanh để ra thông qua các nghiên cứu về doanh nghiệp phương Tây nhưng vẫn có giá trị đáng chú ý trong phương diện nghiên cứu lĩnh vực quản trị kinh doanh tại điểm này. Hơn nữa, thành quả tốt mà Samsung đã thể hiện trong quá trình vươn mình trở thành doanh nghiệp hàng đẩu thế giới cũng như năng lực cạnh tranh vượt trội đó là dung hòa các yếu tố nghịch lý trong nội bộ để đạt được mục tiêu kinh doanh tưởng như khó hài hòa này. Như vậy, việc hiểu rõ quản trị nghịch lý kiểu Samsung là vai trò trọng tâm trong quá trình tìm hiểu và giải thích Phương thức Samsung.
Bạn có thể tham khảo một số sản phẩm samsung đang dẫn đạo về thị trường hiện nay: Samsung galaxy s4 cũ, samsung galaxy note 3 docomo

Cùng chủ đề

Không có nhận xét nào:

0 nhận xét: