Giai đoạn củng cố vị trí trong nước của Samsung

Giai đoạn củng cố vị trí trong nước của samsung 
(từ cuối những năm 1960 đến cuối những năm 1980)


Bắt đầu từ năm 1969, Samsung đã tập trung xây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử với đại diện là Công ty Điện tử Samsung cho đến đầu những năm 1970. Sau khi chính phủ đưa ra chính sách phát triển ngành công nghiệp nặng - hóa chất, Samsung tham gia vào các lĩnh vực như hóa dầu, công nghiệp nặng, xây dựng, đóng tàu. Đây cũng là thời kỳ Samsung bắt đầu tham gia vào lĩnh vực đẩu tư khách sạn và ngành quảng cáo. Vào những năm 1980, tập đoàn này bắt đầu bước chân vào các lĩnh vực công nghệ hiện đại như chất bán dẫn, hàng không, máy tính, thông tin, v.v... Vào thời kỳ này, hệ thống liên kết theo chiểu dọc trong lĩnh vực điện tử đã hoàn thiện, lĩnh vực chất bán dẫn cũng bắt đầu sinh lãi, trở thành bước đệm trong quá trình trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới về sau. Ngoại trừ vài công ty tài chính như công ty chứng khoán ngày nay, đa phần những ngành nghề chủ lực của Samsung đều được bắt đầu trong thời kỳ này. Ngoài ra, các phòng ban đóng vai trò cơ quan đầu não của tập đoàn như viện phát triển nhân lực, phòng nghiên cứu kinh tế, Viện Kỹ thuật Tổng hợp, v.v... cũng được thành lập trong giai đoạn này. Khi quy mô ngành nghề mở rộng hơn cũng là lúc các vấn để phát sinh. Toàn thể tập đoàn không thể ra quyết định một cách triệt để chỉ với hệ thống quản trị đặt vai trò trọng tâm vào CEO và ban thư ký như lúc bấy giờ. Theo đó, Samsung đã để ra nhiều đối sách dự phòng nhằm củng cố cơ cấu quản trị của tập đoàn như nâng cao năng lực quản trị, áp dụng cơ chê' đa phòng ban, v.v...
Chiến lược của Samsung
Chiến lược của Samsung

Một trong các yếu tố cấu thành quan trọng của hệ thống quản trị kiểu Samsung là hệ thống quản lý. Hệ thống quản lý của Samsung rất chặt chẽ và chi tiết đến mức hình thành cụm từ ‘quản lý như Samsung’. Bộ phận quản lý của Samsung với chức năng cơ bản vẽ tài chính, kê' toán không chỉ thực hiện chức năng kê' toán thông thường mà còn thực hiện các chức năng bao quát toàn bộ hệ thống quản trị như phân tích giá vốn cụ thể, đánh giá hiệu quả kinh doanh, đề xuất phương hướng chiến lược, v.v... Một trục trọng tầm khác cấu thành hệ thống quản lý của Samsung là hệ thống quản trị nhân sự. Các nguyên tắc cơ bản của nhân sự như ‘tính công bằng’, ‘đúng người đúng việc’, ‘có công thì thưởng, có tội thì trừng’ đã được tuân thủ nghiêm ngặt trong mọi bộ phận. Trong môi trường doanh nghiệp Hàn Quốc lúc bấy giờ vốn phổ biến hiện trạng bè phái, nhưng phương thức quản trị nhân sự của Samsung lại được đón nhận một cách thẩn kỳ. Do đặc trưng quản lý này mà tại Samsung, bộ phận tham mưu truyền thống, tức là ban thư ký trên phạm vi toàn tập đoàn hay bộ phận quản lý trong phạm vi công ty con, đóng vai trò quan trọng và đầy quyển lực. Hệ thống quản lý của Samsung theo đuổi đồng thời mục tiêu toàn tập đoàn với việc phân quyền hóa triệt để như là áp dụng cơ cấu nhiều phòng ban đã mang hình thái rõ nét trong giai đoạn này. Hệ thống kiểm toán minh bạch, chống tham nhũng cũng được củng cố trong thời kỳ này.

Samsung đã bắt đầu lựa chọn cơ cấu nhiều phòng ban trong phạm vi toàn tập đoàn kể từ năm 1975. Cơ chê' này phần công rõ ràng phạm vi quyển hạn của từng bộ phận kinh doanh và quy trách nhiệm vể kết quả kinh doanh. Nghĩa là, điểu này tương tự như mô hình nhiều công ty nhỏ trong một công ty lớn, trưởng bộ phận cũng giống như CEO của công ty. Samsung cũng bắt đấu thiết lập các công ty độc lập hoàn toàn vể mặt pháp luật đối với các lĩnh vực kinh doanh mới có quy mô lớn, tức hệ thống công ty con. Nhiểu trường hợp cổ phiếu của các công ty con không do công ty mẹ sở hữu và công ty con cũng được niêm yết trên thị trường chứng khoán một cách độc lập. Đây là phương thức rất khác biệt với phương thức của GE tại Mỹ trong việc thực thi ngành nghể kinh doanh mới trong nội bộ doanh nghiệp và cho dù có thành lập công ty con thì công ty mẹ vẫn sở hữu 100% cổ phẩn và không thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán.
Bạn có thể tham khảo một số sản phẩm đang dẫn đạo trên thị trường của samsung như Samsung galaxy s3 docomo, samsung galaxy j

Cùng chủ đề

Không có nhận xét nào:

0 nhận xét: