Nền tảng năng lực cạnh tranh của SamsungTại các doanh nghiệp thành công, luôn tồn tại phương thức hay hệ thống quản trị kinh doanh độc đáo riêng. Nếu doanh nghiệp nào vận dụng hiệu quả phương thức quản trị kinh doanh độc đáo trong suốt một thời gian dài và đạt được thành quả cao, các nhà nghiên cứu thường thể hiện sự tôn trọng qua việc gọi phương thức và hệ thống quản trị đó của doanh nghiệp bằng cụm từ ‘phương thức’ (way). Ví dụ như lâu nay, các đối tượng nghiên cứu chủ yếu của giới học giả quản trị kinh doanh của Mỹ là ‘phương thức GE’ hay ‘phương thức HP’. Ngoài ra, có một thời, ‘phương thức Toyota’ - cụm từ nói về năng lực cốt lõi, phương thức và hệ thống quản trị kinh doanh của Toyota, điều đã giúp tập đoàn duy trì kết quả kinh doanh tốt trong tình hình khủng hoảng kéo dài của nển kinh tế Nhật Bản, đã thu hút sự quan tâm của cả thê' giới.
Chiến lược kinh doanh của Samsung
Chiến lược kinh doanh của Samsung
Giới học giả ngành quản trị kinh doanh thường hay phân loại phương thức quản trị thành kiểu Mỹ, kiểu Nhật và kiểu Đức. Kiểu Mỹ là việc đánh giá và tưởng thưởng dựa trên kết quả và năng lực theo truyển thống và tái cấu trúc kinh doanh một cách thường xuyên. Kiểu Nhật theo đuổi một môi trường làm việc cả đời của nhân viên và sự hòa hợp trong cơ chê' thâm niên vể tuổi tác và tuổi nghể. Trong khi đó, kiểu Đức tạo điểu kiện cho nhân viên tham gia vào việc quản trị trên nển tảng của sự hợp tác với công đoàn vốn đã trưởng thành. Mỗi quốc gia với những đặc thù riêng nên khó khẳng định phương thức quản trị nào là ưu việt hơn. Bởi những phương thức này phản ánh đặc trưng thực tế và lịch sử lâu đời của các doanh nghiệp.

Từ trước đến nay, các doanh nghiệp Hàn Quốc thường phối hợp áp dụng phương thức của Mỹ và Nhật. Cả Mỹ và Nhật đểu là kẻ đến sau trong cuộc cách mạng công nghiệp, là hình mẫu trong việc thực hiện thành công công nghiệp hóa trong thời gian ngắn. Có thể đó là lý do mà các doanh nghiệp Hàn Quốc cho rằng đây là hình mẫu phù hợp có thể áp dụng vào mô hình quản trị và cũng có thể vì lý do bất khả kháng vể địa chính trị và bối cảnh lịch sử của Hàn Quốc. Các doanh nghiệp Hàn Quốc chủ yếu mô phỏng phương thức quản trị kiểu Nhật trong việc coi trọng cải tiến quy trình sản xuất và quản lý chất lượng vào những thập niên 1970-1980 và chuyển sang mô phỏng mô hình của Mỹ là tái cấu trúc quy trình kinh doanh BPR vào thập niên 1990. Đặc biệt, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng bắt đẩu áp dụng rộng rãi cơ cấu quản lý và phương thức quản trị kiểu Mỹ trên cơ sở coi trọng lợi ích của cổ đông dưới danh nghĩa là tiêu chuẩn toàn cầu.
Samsung Galaxy note 3 docomo
Galaxy note 3 docomo - dòng sản phảm bán chạy của Samsung
Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng phải thay đổi cùng với việc thê' giới ngày càng đa dạng và phức tạp. Ngày nay, không phải cứ doanh nghiệp Nhật là sẽ theo phương thức Nhật hay cứ doanh nghiệp Mỹ thì sẽ khăng khăng theo đuổi phương thức kiểu Mỹ. Ví dụ như cả Toyota và Nissan đểu là các doanh nghiệp Nhật Bản nhưng phương thức quản trị của họ khác nhau. Nếu Toyota vẫn trung thành với phương thức quản trị kiểu Nhật truyển thống thì Nissan lại lựa chọn phương thức tái cấu trúc doanh nghiệp theo kiểu phương Tây. Cho dù cùng là doanh nghiệp của một quốc gia nhưng họ lại có những lựa chọn phương thức quản trị hoàn toàn trái ngược.

Ngày nay, mọi doanh nghiệp đểu nỗ lực trong việc tạo dựng một phương thức quản trị và các ưu thế độc đáo của riêng mình để vươn lên vị trí hàng đẩu thê' giới. Bởi cuộc cạnh tranh toàn cẩu ngày càng khốc liệt và trong thê' kỷ XXI là thời điểm mà kẻ chiến thắng đang cấp tốc tiến hành khuynh hướng độc nhất vô nhị bằng nển tảng kinh tế tri thức này, họ không thể giữ vững ưu thế cạnh tranh riêng biệt và bển vững liên tục chỉ bằng cách mô phỏng. Chủ tịch Lee Kun Hee đã có lẩn phát biểu trên tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức năm 1994 như sau:

“Nếu trước đây tôi tin rằng phương pháp quản trị kiểu mẫu phù hợp với quy cách có thể tổn tại, thì ngày nay, tôi nghĩ rằng doanh nghiệp số một phải chọn lựa một phương thức quản trị độc đáo, riêng biệt của chính mình tùy thuộc vào hoàn cảnh và phải rũ bỏ tư tưởng lỗi thời này. Điểu này có nghĩa là việc phân loại phương thức quản trị ra thành kiểu Nhật, kiểu Mỹ hay kiểu chầu Âu đã không còn ý nghĩa. Phương thức quản trị kinh doanh của tương lai mà ở đó, tất cả mọi doanh nghiệp đểu mang một phương thức cố hữu của riêng mình có nghĩa là một cuộc phản kháng đối đẩu với học thuyết quản trị truyển thống.”

Phát biểu này của Chủ tịch Lee đã ám chỉ đến mục tiêu mà Samsung cẩn phải đạt được bằng mọi giá nhằm đảm bảo vị thê' cạnh tranh liên tục trong thị trường thế giới nhằm đưa Samsung gia nhập vào hàng ngũ các doanh nghiệp số một toàn cẩu — điểu mà Samsung hướng đến kể từ sau tuyên bố vẽ chính sách đổi mới quản trị năm 1993. Đó chính là năng lực cốt lõi, phương thức và hệ thống quản trị kinh doanh đặc thù của Samsung giúp sáng tạo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và giá trị khách hàng mà đối thủ cạnh tranh khó có thể mô phỏng được, nói cách khác, đó chính là Phương thức kiểu Samsung.
Bạn có thể tham khảo một số sản phẩm của Samsung đang dẫn đạo về thị trường hiện nay như: Samsung Galaxy note edge, samsung galaxy note 3 docomoCùng chủ đề

Không có nhận xét nào:

0 nhận xét: