Samsung đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu như thế nào ?

QUA THỬ THÁCH VÀ SÁNG TẠO


Để đạt được vị trí ngày nay, Samsung đã khởi đầu là một công ty thương mại quy mô nhỏ tại Daegu năm 1938 và khắc phục vô số khó khăn, thử thách. Lịch sử phát triển của tập đoàn này có thể chia làm bốn giai đoạn chính, bao gốm: giai đoạn sáng lập doanh nghiệp và tổ chức hệ thống quản trị kinh doanh (từ năm 1938 đến giữa những năm 1950), giai đoạn phát triển thành doanh nghiệp lớn (từ giữa những năm 1950 đến cuối những năm 1960), giai đoạn củng cố vị trí trong nước (từ cuối những năm I960 đến cuối những năm 1980), giai đoạn đứng vào hàng ngũ doanh nghiệp toàn cầu (từ cuối những năm 1980 đến hiện nay).

Giai đoạn sáng lập doanh nghiệp và tổ chức hệ thống quản trị kinh doanh (từ năm 1938 đến giữa những năm 1950)
Samsung - chiến lược kinh doanh
Samsung - chiến lược kinh doanh

Samsung được thành lập năm 1938, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, phân phối. Cho đến nửa đầu những năm 1950, Samsung bắt đấu tham gia vào lĩnh vực sản xuất và mang diện mạo của một doanh nghiệp hiện đại. Di sản quan trọng mà thời kỳ này để lại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đến phương thức quản trị Samsung chính là triết lý kinh doanh. Chủ tịch sáng lập của Samsung là ông Lee Bỵung Cheol đã thiết lập các triết lý kinh doanh như ‘kinh doanh làm giàu cho Tổ quốc’, ‘ưu tiên coi trọng nhân tài’, ‘theo đuổi tính hợp lý’.

Triết lý ‘kinh doanh làm giàu cho Tổ Quốc’ mang tinh thần báo đáp cho đất nước thông qua kinh doanh và tinh thần đó ngày nay đang được thể hiện thông qua một hình thức mới tại Samsung. Triết lý ‘ưu tiên coi trọng nhân tài’ và ‘theo đuổi tính hợp lý’ vẫn đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong phương thức quản trị kiểu Samsung. Trong đó, triết lý ‘ưu tiên coi trọng nhân tài’ xem nhân tài là nguổn lực quan trọng nhất trong kinh doanh. Điều này cho thấy tình cảm gắn bó sầu sắc của Chủ tịch Lee Byung Cheol.
Samsung - chiến lược kinh doanh
Samsung - chiến lược kinh doanh

“Cho đến bây giờ, chưa bao giờ tôi tự tay đóng dấu ký séc hay bản kê khai tài chính nào hoặc trực tiếp mua sản phẩm nào cả. Bởi tôi nghĩ rằng công việc của tôi là tìm ra và đào tạo những người có thể làm những điều đó. Tôi dùng 80% thời gian của cuộc đời mình để thu hút nhân tài và đào tạo họ.”

'Theo đuổi tính hợp lý’ là triết lý kinh doanh dựa trên phần tích và phương thức hợp lý mà không nhờ vào may mắn hay vận mệnh. Với giá trị của chủ nghĩa hợp lý này, Samsung luôn nhẩn mạnh hệ thống quản trị chi tiết và tính chuyên môn cao của các nhân viên hơn là dựa trên phán đoán chủ quan của nhà quản trị. Cho dù trong những trường hợp ra quyết định vể một vấn đề quen thuộc, Chủ tịch Lee Byung Cheol vẫn tiến hành tham khảo ý kiến của đội ngũ nhân viên một cách triệt để, lập kế hoạch, chuẩn bị chu đáo rối mới tiến hành thực thi. ví dụ để đưa ra chiến dịch marketing cuối cùng cho sản phẩm Samsung galaxy note edge thay vì chỉ lấy ý kiến chủ quan của nhà quản trị thì Samsung sẽ tham khảo toàn bộ ý kiến nhân viên.

Cùng chủ đề

Không có nhận xét nào:

0 nhận xét: