Những bước đầu thay đổi chiến lược kinh doanh của SamsungCuộc khủng hoảng tài chính cuối năm 1997 đã mang đến thử thách thua lỗ kinh doanh với quy mô lớn và yêu cầu tái cấu trúc nhân lực lẫn ngành nghề kinh doanh nhưng Samsung lại càng trở nên vững mạnh hơn. Y thức nhận biết về khủng hoảng kiểu như ‘thay đổi để tổn tại’ đã được mọi nhân viên Samsung đón nhận và chính vì điều này, tinh thẩn đồng lòng về chủ trương ‘kinh doanh dựa trên chất lượng’ - thông điệp cốt lõi của chính sách đổi mới quản trị đã nhanh chóng được hình thành. Với ý thức về khủng hoảng và tinh thần đồng lòng này của mọi nhân viên, Samsung đã có thể thực hiện tái cấu trúc một cách toàn diện, hơn nữa, tập đoàn có thể xây dựng hệ thống quản trị làm nền tảng cho cơ cấu kinh doanh của Samsung hiện nay như các chính sách thu hút nhân tài, chế độ lương, thưởng theo hiệu quả công việc, hệ thống cạnh tranh nội bộ, v.v... mà không gặp phản kháng nào đáng kể.
Công ty Samsung
Công ty Samsung 

Kết quả kinh doanh từ sau cuộc đổi mới quản trị kinh doanh thật đáng kinh ngạc. Đầu tiên, trong phạm vi toàn tập đoàn, doanh thu năm 2012 tăng gấp 9 lần so với năm 1993, lợi nhuận tăng gần 40 lẩn. Đặc biệt vào năm 2004, doanh nghiệp chủ lực của tập đoàn là Công ty Điện tử Samsung đã trở thành doanh nghiệp toàn cẩu, đạt lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh trên 10 tỷ won, đứng thứ hai trên thế giới trong ngành công nghiệp chế tạo chỉ sau Toyota. Và từ năm 2004 về sau, lợi nhuận của Công ty Điện tử Samsung lớn hơn cả lợi nhuận của năm doanh nghiệp lớn nhất trong ngành điện tử của Nhật Bản cộng lại.
Công ty Samsung
Công ty Samsung 

Tư cuối năm 2008, kể từ sau khi ngân hàng đầu tư Lehman Brothers phá sản, cuộc khủng hoảng tài chính trên phạm vi toàn cầu đã bắt đầu diễn ra nhưng Samsung đã biến thử thách thành cơ hội và thực hiện một bước nhảy vọt mới. Trong cuộc khủng hoảng kinh tê' toàn cầu, Samsung vấp phải cú sốc về mặt hàng điện thoại thông minh do Apple (điện thoại iphone 4s cũ, iphone 5 cũ, iphone 5s) giữ vị trí chủ đạo nhưng Samsung đã khắc phục thành công những thử thách dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Lee Kun Hee, thậm chí còn nâng cao thị phần một cách nhanh chóng. Trước khi cuộc khủng hoảng hoành hành, Công ty Điện tử Samsung đã kịp thời thực thi hoạt động tái cơ cấu trên quy mô lớn, phân chia các ngành nghề sản xuất nói chung thành linh kiện và bộ phận thành phẩm và tập trung các nguồn lực vào các sản phẩm như tivi, điện thoại thông minh, v.v... dựa trên năng lực cạnh tranh của các linh kiện vốn đã được củng cô trước đó. Những việc này được thực hiện nhờ vào hệ thống quản trị tiên tiến như áp dụng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu (SCM), hệ thống quản lý nguổn lực doanh nghiệp (ERP) được xây dựng với tiêu chuẩn hàng đầu thê' giới cùng với năng lực cạnh tranh mểm như trình độ kỹ thuật, sức mạnh thương hiệu, thiết kế, v.v... đã được tập trung hình thành sau cuộc đổi mới quản trị kinh doanh. Vào thời điểm này, Samsung đã có sự chuẩn bị trước trong nội bộ về nhiều mặt như tạo sự hiệp lực mang tính phức hợp hóa, sử dụng hiệu quả cơ cấu ngành nghê' kinh doanh đa dạng và liên kết theo chiếu dọc, tính hiệu quả và tốc độ trong việc thực thi với tiêu chuẩn cao; và đào tạo, nuôi dưỡng nhân tài nòng cốt với tiêu chuẩn hàng đầu thế giới kể từ sau chính sách đổi mới quản trị. Trong quá trình này, bản thần Chủ tịch Lee Kun Hee đã trở thành biểu tượng đổi mới và trở thành trung tầm của ý thức vể khủng hoảng và sự thay đổi bằng việc đưa ra các khái niệm vế quản trị của thế kỷ XXI như ‘thuyết sandwich’, ‘quản trị thiên tài’, ‘quản trị sáng tạo’, v.v...

(Nguồn Tapchimobile.org)

Cùng chủ đề

Không có nhận xét nào:

0 nhận xét: