Samsung-Sự kết hợp giữa phương thức quản trị kinh doanh kiểu Nhật và Mỹ

Samsung là doanh nghiệp hội đủ các thế mạnh của phương thức kinh doanh kiểu Nhật và kiểu Mỹ. Đây là kết quả của việc chuẩn đối sánh cả hai phương thức qua một thời gian dài của một Samsung với tinh thẩn học hỏi cao độ. Trước đây, Samsung đã từng làm chuẩn đối sánh một cách đổng đều giữa hai doanh nghiệp tiêu biểu cho phương thức kinh doanh kiểu Nhật và Mỹ là Toyota và GE. Ngay cả trong bộ phận bán dẫn của công ty mang hơi hướng kiểu Mỹ nhất của tập đoàn là Công ty Điện tử Samsung, hàng năm, hàng trăm nhân viên đểu đã được gửi đến thực tập để học hỏi thế mạnh của Toyota.
Samsung
Samsung


Thông thường, phương thức quản trị kiểu Nhật được hiểu là phương thức vận hành doanh nghiệp dựa trên việc coi trọng việc chiếm lĩnh thị phần, đa dạng hóa ngành nghề không có liên quan đến nhau, liên kết theo chiều dọc, nhấn mạnh năng lực cạnh tranh sản xuất và tính hiệu quả trong vận hành và quản lý chất lượng, tưởng thưởng và đề bạt theo thâm niên và trong phạm vi nội bộ, kết nối người lao động và cổ đông doanh nghiệp thành một khối liên minh. Mặt khác, phương thức quản trị kiểu Mỹ được hiểu là Sự tiến hành thường xuyên việc tái cấu trúc sản phẩm và ngành nghề kinh doanh, vừa tập trung vào ngành nghề liên quan dựa trên nguyên tắc lựa chọn và tập trung vào việc nhẩn mạnh lợi nhuận. Ngoài ra, khuynh hướng chuyển dịch dây chuyền sản xuất ra nước ngoài hoặc thuê ngoài đã trở thành xu hướng nổi bật, nhưng thay vào đó, các doanh nghiệp tìm kiếm nền tảng năng lực cạnh tranh cốt lõi ở năng lực cạnh tranh mềm như đổi mới kỹ thuật, năng lực tiếp thị thương hiệu, năng lực thiết kế v.v... Ngoài ra, các doanh nghiệp Mỹ thường vận hành bộ máy theo hình thái tập trung hóa và mức độ phụ thuộc vào thị trường lao động bên ngoài cao hơn so với việc tuyển dụng và bồi dưỡng nội bộ do họ coi trọng nhân lực chủ chốt hội đủ năng lực riêng hơn là lòng trung thành của nhân viên như các doanh nghiệp Nhật. Chính vì điều này, việc tuyển dụng ngắn hạn trở nên phổ biến hơn và việc đánh giá năng lực và quyết định đề bạt được thực hiện một cách triệt để và các nhân viên có khuynh hướng chuyên môn hóa trong lĩnh vực đặc thù cao hơn.

Các đặc trưng của Samsung như cơ chế liên kết theo chiểu dọc/chiểu ngang, coi trọng chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh sản xuất với tính hiệu quả trong vận hành, xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân lực ưu tú đồng đểu thông qua tuyển dụng công khai, nhấn mạnh vào lòng trung thành của nhân viên đối với công ty, v.v... là kết quả của việc tiếp thu phương thức quản trị kiểu Nhật. Trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng, phương thức coi trọng thâm niên và khái niệm công việc cả đời đã mai một đi nhiếu nhưng xét về phương diện vận hành xưởng sản xuất chẳng hạn, phương thức quản trị kiểu Nhật vẫn cho thấy vai trò quan trọng trong việc duy trì tính hiệu quả vượt trội.
Samsung
Công ty Samsung

Đồng thời, trong nội bộ Samsung cũng tồn tại nhiều yếu tố quản trị kiểu Mỹ. Ví dụ như chiến lược của trụ sở chính và chính sách nhân sự. Những biểu hiện như tái cấu trúc thường xuyên dựa trên nguyên tắc tập trung và chọn lọc, tuyển dụng nhân tài nòng cốt, chế độ lương thưởng táo bạo dựa trên năng lực và thành tích, CEO dám làm dám chịu, v.v... của Samsung chính là những khía cạnh chịu ảnh hưởng bởi phương thức quản trị kiểu Mỹ. Đặc biệt, kể từ nửa cuối những năm 1990, Samsung đã thực thi thành công quá trình tái cấu trúc trong tình hình khủng hoảng kinh tế nhờ áp dụng các yếu tố chính trong phương thức quản trị kiểu Mỹ một cách quả cảm.

Như đã đề cập ở trên, phương thức quản trị kiểu Nhật và Mỹ về cơ bản có những mặt mầu thuẫn nhau. Các học giả kinh tế, quản trị học thê' giới như William Ouchi, Paul Milgrom và John Roberts đều chủ trương rằng nếu một doanh nghiệp đồng thời áp dụng cả hai phương thức quản trị kiểu Nhật và Mỹ sẽ phản tác dụng, có lẽ đừng nên thử nghiệm sẽ tốt hơn. Ví dụ, việc thực thi đồng thời duy trì cơ chế liên kết theo chiểu dọc một cách kiên trì với tái cấu trúc ngành nghê’ kinh doanh là việc làm khó khăn. Bởi nếu tái cấu trúc thông thường thì một phẩn ngành nghê' kinh doanh trong chuỗi giá trị sẽ bị chểnh mảng. Việc duy trì lòng trung thành cao của nhân viên đối với công ty và tạo điểu kiện cho họ tham gia tích cực vào quá trình tái cấu trúc một cách thường nhật trong thực tế là một việc rất khó thưc hiên.
Bạn có thể tham khảo một số dòng sản phẩm bán chạy nhất của Samsung:
Samsung galaxy note edge
Samsung galaxy note edge


Samsung galaxy note 4
Samsung galaxy note 4


Cùng chủ đề

Không có nhận xét nào:

0 nhận xét: