Đẩy mạnh tư duy, đầu tư quyền chọn thực và M&A.


Đẩy mạnh tư duy, đầu tư quyền chọn thực và M&A - hiện thực mà các doanh nghiệp trên thế giới bao gồm Samsung phải đối mặt đó là rất khó dự đoán trước sự thay đổi không liên tục do đổi mới sáng tạo sẽ xuất hiện khi nào và ở đâu. Trong bối cảnh sự mù mờ, thiếu xác thực và sự thay đổi không liên tục có xu hướng ngày một gia tăng, để có thể thích ứng tốt và xa hơn, có thể chủ động với những thay đổi này, Samsung cần có tư duy chiến lược và thái độ đầu tư linh hoạt hơn. Theo đó, Samsung cần tích cực tìm hiểu, xem xét tư duy và chiến lược quyển chọn thực mà các doanh nghiệp hàng đẩu thế giới như HP, Intel, Microsoft, GSK, Merck đang tích cực vận dụng nhằm đối ứng với tính thiếu xác thực của môi trường kinh doanh hiện nay. 

Đẩy mạnh tư duy, đầu tư quyền chọn thực và M&A.
Samsung cần đẩy mạnh tư duy, đầu tư quyền chọn thực và M&A.
Giờ đây, để có thể đón đầu tương lai, Samsung cần tăng cường nỗ lực trong đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, trong bối cảnh thiếu tính xác thực này, thay vì tập trung cho việc khai thác sản phẩm, công nghệ nội bộ hay nóng vội khẳng định chúng là những việc có thể mang đến rủi ro cao, Samsung cẩn tích cực cân nhắc đến khả năng đẩu tư quyển chọn thực như là một hoạt động góp vốn đẩu tư chiến lược vào các doanh nghiệp mạo hiểm có triển vọng trong và ngoài nước hay mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp đảm bảo công nghệ cốt lõi. Vào những năm 1990, sau trường hợp thua lỗ khoảng một nghìn tỷ won trong vụ mua công ty AST Research của Mỹ, Samsung đã cho thấy khuynh hướng tiêu cực so với các doanh nghiệp toàn cấu trong việc góp vốn đẩu tư chiến lược hay mua bán sáp nhập tại nước ngoài. Về sau, khi muốn đảm bảo công nghệ gốc cốt lõi có khả năng được chuẩn hóa tại nước ngoài, việc đẩu tư góp vốn chiến lược vào các doanh nghiệp có triển vọng trong ngoài nước với phương thức quyển chọn thực củng có thể là phương thức hiệu quả trong bối cảnh thiếu tính xác thực này. Đổng thời, Samsung cẩn tích cực tăng cường đổi mới sáng tạo mở và tích cực tiến hành hợp tác chiến lược trên phạm vi rộng lớn hơn với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới nắm giữ công nghệ mang tính bổ sung hay các doanh nghiệp mạo hiểm có triển vọng trong ngoài nước đang nắm giữ công nghệ cốt lõi. Lĩnh vực mà Samsung cẩn tăng cường đẩy mạnh là công tác nghiên cứu chung hay đảm bảo công nghệ cơ bản thông qua cơ chế kết hợp giáo dục và doanh nghiệp, hợp tác với các phòng nghiên cứu công hay phi lợi nhuận và các trường đại học chủ đạo trong ngoài nước để đảm bảo công nghệ cốt lõi. 

Trong thời gian gần đây, với nhận thức tuy có chút muộn màng vể tính thiết yếu của việc này, Samsung đã bắt đẩu đẩy mạnh đổi mới sáng tạo mở bằng hình thái góp vốn đấu tư chiến lược trong phạm vi toàn cẩu. Với mục đích này, vào tháng 11 năm 2012, Samsung đã thành lập Trung tâm Chiến lược và Đổi mới tại Thung lũng Silicon (SIC, Strategy & Innovation Center) và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Mở (OIC, Open Innovation Center). SIC đóng vai trò chủ lực trong việc tìm kiếm công nghệ mới trong lĩnh vực thiết bị, linh kiện còn OIC chịu trách nhiệm tìm kiếm và đẩu tư các doanh nghiệp mạo hiểm trong lĩnh vực thành phẩm như điện thoại thông minh samsung galaxy note 3 docomo và samsung galaxy note 4 nhật, ti vi thông minh, v.v... Các trung tâm này có quyển quyết định trực tiếp trong các vụ mua bán, sáp nhập quy mô nhỏ và có kế hoạch không chỉ tìm mua các công ty khởi nghiệp ưu tú mà còn tuyển dụng luôn CEO và các nhân lực chủ chốt của công ty đó (phương thức Acqui-Hire). Ngoài ra, Samsung còn thành lập nhóm chuyên viên thúc đẩy công tác phát triển các công ty khởi nghiệp, nhóm này đóng vai trò là “trung tâm ấp trứng”. Công ty Điện tử Samsung đã quyết định thành lập các tổ chức đối ứng với các phòng nghiên cứu, viện công nghệ và tiến hành hợp tác chặt chẽ giữa các bộ phận trong nước. 

Thông qua hoạt động đổi mới sáng tạo mở đa dạng như việc các trung tầm SIC và OIC đẩu tư góp vốn chiến lược vào các công ty mạo hiểm, thực hiện các hoạt động M&A quy mô nhỏ, công tác nuôi dưỡng các công ty khởi nghiệp, v.v..., Samsung đang thực thi việc tìm tòi và kiểm chứng các công nghệ đổi mới sáng tạo, sau đó chuyển giao công nghệ cho bộ phận kinh doanh và xúc tiến nội tại hóa công nghệ dự phòng cho tương lai thành năng lực của công ty thông qua phòng nghiên cứu phát triển trong nước. Samsung tiến hành thành lập quỹ liên kết với SIC và OIC nhằm tăng cường hoạt động M&A và góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp mạo hiểm của nước ngoài đang thực hiện nghiên cứu phát triển công nghệ mới. Những thử nghiệm này tuy có đôi chút muộn màng so với các đối thủ cạnh tranh nhưng vẫn là việc làm cần thiết và hữu ích. 

Hơn nữa, từ sau khi thất bại trong vụ mua công ty AST Research, tuy có tỏ ra tiêu cực, thụ động nhưng vào năm 2007, bộ phận LSI hệ thống đã tiến hành thâu tóm thành công công ty Transchip của Israel nhằm củng cố năng lực cạnh tranh. Tuy đây là doanh nghiệp nhỏ nhưng với nển tảng kinh nghiệm thành công này, Samsung đã lấy lại sự tự tin để liên tục đẩy mạnh tư duy, đầu tư quyền chọn thực và M&A nhằm đảm bảo sản phẩm và công nghệ bổ sung với trọng tâm là lĩnh vực thiết bị y tế được phối hợp với bộ phận LSI hệ thống. Những động thái này tuy cũng khá chậm so với các đối thủ cạnh tranh nhưng là các thử nghiệm hữu ích. Trong tương lai, Samsung cẩn phải tiến hành hợp tác chiến lược và M&A tích cực hơn nữa, không lo sợ thất bại nếu cẩn phải thực hiện để đảm bảo công nghệ, sản phẩm, nhân lực ưu tú chủ chốt, phát triển thương hiệu, v.v... Bởi xác suất thành công trong hoạt động M&A của các doanh nghiệp dày dặn kinh nghiệm cũng không quá 30% nên Samsung có thể bắt đầu từ các thương vụ có quy mô nhỏ để tích lũy kinh nghiệm và nguồn lực rổi sau đó có thể thực hiện các thương vụ M&A quy mô lớn hơn. 


Cùng chủ đề

Không có nhận xét nào:

0 nhận xét: