Giảm thiểu khoảng cách về năng lực cạnh tranh giữa các công ty con.

Giảm thiểu khoảng cách về năng lực cạnh tranh giữa các công ty con và tinh vi hóa cơ cấu ngành nghề - có thể nói Samsung đã đứng vào hàng ngũ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới nhưng đầy chỉ là câu chuyện giới hạn trong phạm vi Công ty Điện tử Samsung. Do đó, cuốn sách này cũng chỉ tập trung phân tích các yếu tố thành công, năng lực cốt lõi và hệ thống quản trị dẫn đến thành công của Cồng ty Điện tử Samsung. Trong lĩnh vực tài chính và dịch vụ, tuy là doanh nghiệp đứng đẩu trong nước nhưng vẫn còn khoảng cách để có thể vươn tấm hàng đẩu thê' giới. Đặc biệt, với sự xuất hiện các đối thủ cạnh tranh toàn cẩu trong lĩnh vực tài chính, Samsung vẫn phải đối mặt với thử thách ghê gớm cả trong thị trường nội địa. 

Giảm thiểu khoảng cách về năng lực cạnh tranh giữa các công ty con.
Giảm thiểu khoảng cách về năng lực cạnh tranh giữa các công ty con và tinh vi hóa cơ cấu ngành nghề.
Kể từ sau khủng hoảng kinh tế, Samsung bắt đầu áp dụng cơ chế tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh thường xuyên với trọng tầm là các công ty liên quan đến lĩnh vực điện tử và theo đuổi tinh vi hóa cơ cấu ngành nghể bằng việc xây dựng thể chế hợp tác mang tính cạnh tranh giữa các công ty con và các bộ phận trong phạm vi toàn tập đoàn. Tuy nhiên, vể mặt tổng thể, Tập đoàn Samsung vẫn mang hình thái đa ngành không liên quan và thực tế là năng lực cạnh tranh của các công ty thuộc lĩnh vực điện tử và các công ty thuộc lĩnh vực khác có khoảng cách khá lớn. Do đó, thiết nghĩ Samsung cần nghiêm túc xem xét lại danh mục ngành nghề của tập đoàn và thực hiện tinh vi hóa cơ cấu ngành nghề hơn nữa. 


Để thực hiện được điểu này, Samsung cẩn nỗ lực để vực dậy năng lực cạnh tranh của lĩnh vực tài chính và dịch vụ đang bị thụt lùi và xem xét khả năng tái cấu trúc ngành nghề như chia tách hoặc bán lại các công ty con hoặc lĩnh vực không có năng lực cạnh tranh toàn cấu. Trong trường hợp lựa chọn con đường điện tử, Samsung cẩn vạch ra phương án kiến tạo sự hiệp lực theo mô hình đôi bên cùng có lợi thông qua sự hợp tác tự phát giữa các công ty con có năng lực cạnh tranh mạnh và yếu hơn bằng nển tảng tinh thẩn đoàn kết Samsung. Ví dụ như Samsung có thể tìm phương án nâng cao năng lực cạnh tranh và thành quả trên phạm vi toàn tập đoàn thông qua hợp tác giữa các bộ phận sản xuất, tài chính, dịch vụ như trường hợp của GE trong quá trình trở thành doanh nghiệp cung cấp giải pháp toàn diện. Tuy nhiên, như các trường hợp từng diễn ra khá phổ biến trong các tập đoàn đa ngành của Hàn Quốc, Samsung cần tránh khả năng các công ty con có năng lực cạnh tranh mạnh trở nên yếu đi do phải hỗ trợ các công ty con khác có năng lực kém hơn, dẩn tới tình trạng suy yếu cho toàn tập đoàn. 

Sự thay đổi để trở thành doanh nghiệp xuyên quốc gia.

Trong thời gian gắn đây, các doanh nghiệp toàn cẩu đứng vào hàng ngũ đứng đẩu thế giới đang thử nghiệm việc hóa thân từ doanh nghiệp đa quốc gia thành doanh nghiệp xuyên quốc gia. Doanh nghiệp đa quốc gia là doanh nghiệp lấy trụ sở chính tại quốc gia mình làm trọng tâm và chuyển dịch các nguồn lực như vốn, nhân lực, công nghệ, thông tin, v.v... ra nước ngoài theo một chiều. Theo đó, trong doanh nghiệp đa quốc gia, trụ sở chính (quốc gia bản địa) trở thành nguổn gốc tuyệt đối của năng lực cạnh tranh toàn cẩu và các chi nhánh tại nước ngoài luôn trong tư thế phụ thuộc. Ngược lại, các doanh nghiệp xuyên quốc gia vẫn duy trì vai trò quan trọng của trụ sở chính và quốc gia bản địa nhưng là doanh nghiệp tạo ra vị thế cạnh tranh trong mạng lưới toàn cẩu chứ không chỉ tại trụ sở chính hay quốc gia bản địa. Theo đó, dòng luân chuyển nguổn lực không chỉ được thực hiện một chiểu từ trụ sở chính đến các chi nhánh tại nước ngoài mà các nguồn lực ưu việt từ chi nhánh tại nước ngoài có thể chảy ngược vể trụ sở chính hoặc đến các chi nhánh tại các nước khác, tạo nên mạng lưới hai chiểu (two-way) hoặc đa chiểu (multi-way). 

Tại các doanh nghiệp đang trong quá trình tiến hóa thành doanh nghiệp xuyên quốc gia, các hoạt động trong chuỗi giá trị như sản xuất, tiếp thị, trung tâm dịch vụ khách hàng, v.v... được bố trí lại trong mạng lưới toàn cẩu để tạo ra năng lực cạnh tranh mà trong quá trình này, thậm chí một phẩn chức năng của trụ sở chính cũng được dịch chuyển ra nước ngoài. Hơn nữa, trong thời gian gẩn đầy, các doanh nghiệp này cho thấy khuynh hướng thu hút, trọng dụng nhân tài trên phạm vi toàn cẩu không phân biệt quốc tịch, giới tính, chủng tộc và trong quá trình này, bộ phận R&D cốt lõi của trụ sở chính cũng được phân tán lực lượng ra hệ thống mạng lưới R&D trên toàn cầu. 

Trong trường hợp lĩnh vực điện tử của Samsung, có đến hơn 80% doanh thu đang được tạo ra tại nước ngoài và tỷ lệ này ngày càng tăng. Điện thoại di động của Samsung như samsung galaxy s4 docomo và samsung galaxy s5 mới đang nắm vai trò chủ đạo trong thị trường tiêu dùng cao cấp của các nước trên thế giới và giá trị thương hiệu của Samsung cũng được nâng lên hàng thứ chín thông qua các hoạt động xây dựng hình ảnh quốc tế như trở thành đối tác Olympic, v.v... Tuy nhiên, so với sự hiện diện trên phạm vi toàn cẩu một cách nổi bật, năng lực quản trị toàn cẩu của Samsung vẫn bị đánh giá là còn tương đối yếu kém so với các doanh nghiệp toàn cẩu khác. Đặc biệt, mức độ địa phương hóa trong quản trị toàn cẩu hay năng lực đảm bảo nguồn lực cốt lõi như nhân lực, kỹ thuật trên phạm vi toàn cầu vừa kém hơn so với trước đầy, vừa thụt lùi so với các doanh nghiệp Ầu Mỹ. Thực tế, Samsung không thể tiến hóa thành doanh nghiệp số một toàn cẩu chỉ với nguổn lực trong nước, đặc biệt là nguổn nhân lực nên cần phải tích vực đẩy mạnh hơn nữa công tác thuê ngoài các nguổn lực chủ chốt vể nhân lực, công nghệ, v.v... trên phạm vi toàn cẩu. 

Để thực hiện điểu này, điểu quan trọng hơn hết là trụ sở chính và các thành viên người Hàn Quốc cẩn phải có tư duy và tẩm nhìn, phải xác lập thói quen cũng như hệ thống quản trị mang tính toàn cáu và cởi mở hơn nữa. Nếu chỉ chú trọng trụ sở chính và nhân lực người Hàn Quốc, xem nhẹ chi nhánh nước ngoài và nhân lực nước ngoài thì rất khó đảm bảo nhân tài hàng đẩu và xây dựng cốt rễ tại nước ngoài. Do đó, Samsung cẩn phải theo đuổi bước tiến hóa thành doanh nghiệp xuyên quốc gia bằng việc xây dựng mạng lưới toàn cầu địa phương hóa, coi trọng quốc gia và nhân lực sở tại hơn nữa. Đặc biệt, nếu xem xét điểm mấu chốt trong năng lực cạnh tranh toàn cẩu của Samsung thì vấn đề mang tính cấp bách là phải mở rộng mạng lưới R&D toàn cầu và tăng cường vai trò cũng như chức năng của các phòng nghiên cứu tại nước ngoài. 

Xây dựng mô hình kinh doanh cộng sinh và doanh nghiệp được tin yêu.

Vị trí đỉnh cao của doanh nghiệp có thể là một vị trí đáng mơ ước nhưng để đạt được nó, chắc chắn doanh nghiệp phải hứng chịu sự dòm ngó và ganh ghét từ bên ngoài. Vị trí số một của Samsung không ai có thể chối cãi nhưng cảm tình dành cho nó tại Hàn Quốc lại không được như mong muốn. Samsung nhận được điểm số cao vê các mặt lý tính như chất lượng sản phẩm và dịch vụ, năng lực phát triển nhân tài và kỹ thuật, v.v... nhưng điểm số vể sự tin yêu thì không được như thế. Bước vào thời đại cảm tính này, doanh nghiệp không thể chắc chắn vể khả năng tăng trưởng liên tục nếu chỉ dựa vào năng lực cạnh tranh trên nển tảng tính năng đơn thuần.

Do đó, Samsung sẽ gặp rắc rối nếu chỉ dừng ở vị trí là ‘doanh nghiệp mạnh’ như hiện nay mà phải trở thành ‘doanh nghiệp được tin yêu’, ‘doanh nghiệp được tôn trọng’ từ khách hàng và xã hội bằng sự kiến tạo mô hình kinh doanh cộng sinh, coi trọng lợi ích của các đối tác, người tiêu dùng và xã hội địa phương. Đặc biệt, trong hiện thực mang tính chất Hàn Quốc đặc thù của hôm nay mà ở đó, cải cách cơ cấu quản lý tập đoàn, tăng trưởng đổng hành và dân chủ hóa kinh tế đang là những để tài nóng bỏng, để đảm bảo vai trò chính đáng vê’ mặt xã hội, Samsung cần phải tăng cường nhiều hơn nữa những nỗ lực để trở thành ‘doanh nghiệp được tin yêu và tôn trọng’ trong xã hội Hàn Quốc ở nhiểu mặt như quản trị đạo đức và bảo vệ môi trường, hợp tác cộng sinh với các đối tác, v.v... Để thực hiện điểu này, Samsung cấn tích cực nỗ lực củng cố niềm tin với đội ngũ nhân viên, với các đối tác và với khách hàng. 

Một để tài nóng bỏng khác nổi lên trong thời gian gần đây là việc vận hành doanh nghiệp với tư cách là công dân toàn cẩu. Trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh ra toàn cẩu, con số nhân viên được tuyển dụng ngày càng tăng, tỷ trọng của doanh thu trong sản xuất tại nước ngoài so với tổng doanh thu cũng ngày càng tăng. Hơn nữa, vị trí trong bảng xếp hạng đánh giá vê' giá trị thương hiệu của Samsung do Interbrand thực hiện cũng tăng rất nhanh. Do đó, kỳ vọng vể việc thực thi trách nhiệm xã hội của Samsung tại địa phương cũng tăng theo và Samsung phải nỗ lực nhiểu hơn để trở thành doanh nghiệp được tin yêu tại thị trường quốc gia sở tại. Nghĩa là, Samsung phải trang bị ý thức đạo đức kinh doanh vượt lên chuẩn mực đạo đức của từng quốc gia và tích cực vận hành tổ chức dưoi nguyên tắc đạo đức ngày một nâng cao. Để thực hiện điểu đó, Samsung có thể học hỏi nguyên tắc mà IBM đang áp dụng “Quy phạm hành động của chúng ta là phải tuần thủ luật pháp và quy định của từng quốc gia sở tại cho dù trong vài trường hợp họ có du di cho chúng ta và càng phải tuần thủ pháp luật và quy định của quốc gia sở tại trong trường hợp các quy định này còn nghiêm khắc hơn các chuẩn mực của chúng ta.” Các đối tác cũng cấn được thuyết phục để tuân theo nguyên tắc trên. Hơn nữa, để cống hiến tích cực cho công cuộc phát triển và xây dựng chính nghĩa trong xã hội quốc gia sở tại, Samsung cẩn thiết kế và thực thi các hoạt động cống hiến xã hội phù hợp với hoàn cảnh đặc thù của địa phương, quốc gia đó. 

Trong thời gian qua, Samsung đã theo đuổi các giá trị hướng đến đỉnh cao và cũng nhận nhiểu đánh giá lạnh nhạt trong quá trình này. Vì Samsung nhất định phải tập trung vào tăng trưởng doanh nghiệp với năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để trở thành doanh nghiệp vĩnh cửu, doanh nghiệp cẩn phải có năng lực cộng sinh thông qua việc tăng cường năng lực quản trị liên tục phát triển. 

So với vị trí thứ 9 về giá trị thương hiệu, Samsung cẩn nghiến ngẫm lý do mà nhiều năm liến Samsung chỉ ở vị trí trong khoảng 30 trên bảng xếp hạng ‘doanh nghiệp được ngưỡng mộ’ mà tờ Fortune thực hiện. Do đó, để trở thành doanh nghiệp được không chỉ người Hàn Quốc mà còn được công dân thế giới tin yêu, tôn trọng, Samsung cẩn phải phối hợp hài hòa hai yếu tố là năng lực cạnh tranh và năng lực cộng sinh. 

Cùng chủ đề

Không có nhận xét nào:

0 nhận xét: