Hệ thống của Phương thức Samsung.


Hệ thống của Phương thức Samsung - Các doanh nghiệp có khả năng phát triển liên tục bền vững mà vẫn tạo ra vị thế cạnh tranh khác biệt thường nắm giữ hệ thống và phương thức quản trị đặc thù của riêng mình. Hệ thống và phương thức quản trị đặc thù của các doanh nghiệp hàng đẩu thế giới như ‘Phương thức Toyota’, ‘Phương thức GE’ đã tiến hóa qua quá trình lịch sử lâu dài của doanh nghiệp. Trong quá trình đó, vai trò của các CEO xuất chúng như Ono Taichi của Toyota hay Jack Welch của GE là vô cùng quan trọng. Trường hợp của Samsung cũng tương tự, trong lịch sử tiến hóa và phát triển suốt 60 năm qua, nhờ CEO kiệt xuất, ngoài Chủ tịch Lee Kun Hee mà Samsung thực hiện được bước nhảy vọt vể chất lượng. 

Hệ thống của Phương thức Samsung.
Tìm hiểu về hệ thống của Phương thức Samsung.
Căn nguyên sự hình thành của Phương thức Samsung được bắt đầu thông qua chính sách đổi mới về quản trị và được phát triển, tiến hóa qua quá trình khắc phục khủng hoảng tài chính những năm cuối thập niên 90 thế kỷ XX. 

Sau khi nhậm chức vào năm 1987, Chủ tịch Lee Kun Hee đã liên tục nhấn mạnh tính bức thiết phải thay đổi tận gốc chiến lược và phương thức quản trị nhằm tổn tại trong thời đại cạnh tranh khốc liệt của thế kỷ XX. Trước chính sách đổi mới quản trị, Samsung đã nám chắc vị trí số một thị trường nội địa trong đa số các lĩnh vực kinh doanh mà Samsung tham gia nhưng tập đoàn này đã không thể đảm bảo năng lực sản phẩm hay năng lực quản trị để có thể tổn tại trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt này. Kết quả của việc triển khai chiến lược đa dạng hóa ngành nghề không liên quan dựa vào số lượng trong một thời gian dài đó là Samsung đã không thể đảm bảo năng lực cạnh tranh toàn cầu thậm chí trong các lĩnh vực chủ lực như điện tử, đối thủ chính của Samsung tại lĩnh vực điện tử ở thị trường Hàn Quốc là Pantech với các sản phẩm như: Sky a860, sky a870,...

Hơn nữa, bởi Samsung không phải là doanh nghiệp định hướng chiến lược đảm bảo năng lực cốt lõi trong các lĩnh vực kinh doanh chủ lực thông qua tập trung và lựa chọn mà là doanh nghiệp định hướng quản lý chú trọng chi tiết về phương thức quản trị cho nên nó gặp khó khăn trong việc đảm bảo năng lực ra quyết định và thực thi nhanh chóng. Kết quả, Samsung không thể trở thành ‘người dẫn đẩu thị trường’ với sản phẩm và công nghệ đi đầu trong lĩnh vực nhất định mà chỉ dừng chần ở vai trò là ‘kẻ sao chép’ công nghệ của doanh nghiệp dẫn đấu, nhắm đến thị trường sản phẩm giá rẻ và vừa bằng năng lực cạnh tranh về chi phí dựa vào ưu thế nhân công giá rẻ. 

Cuộc đổi mới quản trị sau năm 1993 được triển khai trong một thời gian ngắn với cơ sở là ý thức về khủng hoảng nghiêm trọng do Chủ tịch Lee Kun Hee chủ trương vể tính rủi ro của phương thức quản trị dựa vào lượng. Chính sách đổi mới phương thức quản trị kinh doanh thiết lập tẩm nhìn mới đưa Samsung thành ‘doanh nghiệp số một thê' giới thế kỷ XXI và tiến hành thực thi cuộc chuyển hoán từ chiến lược và phương thức quản trị dựa vào lượng sang chiến lược và phương thức quản trị tinh vi hóa dựa vào chất. 

Phương hướng của cuộc đổi mới quản trị được rút ra phần lớn từ kinh nghiệm thành công trong việc chiếm vị trí số một thê' giới trong lĩnh vực bộ nhớ bán dẫn. Thành công trong lĩnh vực bán dẫn giúp Samsung nổi lên là doanh nghiệp hàng đẩu thế giới chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành cơ hội để Samsung kết hợp phương thức quản trị kiểu Mỹ vào hệ thống quản trị vốn trung thành với phương thức quản trị kiểu Nhật. Đặc biệt, khái niệm ‘chất lượng’ vốn từng là tiêu để trọng tầm của công cuộc đổi mới vế quản trị đang trở thành ngọn nguổn trong thành công của lĩnh vực bán dẫn. Lĩnh vực kinh doanh này đã khai sinh các khái niệm chủ chốt của chính sách đổi mới quản trị như chú trọng kỹ thuật, đón đẩu nắm bắt cơ hội, tổ chức theo chiểu dọc, chú trọng tốc độ, nhân lực chủ chốt, chế độ khen thưởng thỏa đáng, ý thức về khủng hoảng. 

Với kinh nghiệm thành công trong lĩnh vực bán dẫn, công cuộc đổi mới phương thức quản trị một mặt nâng cao năng lực cạnh tranh mểm như trình độ công nghệ, thương hiệu, thiết kế, v.v... nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mặt khác, đặt trọng tầm vào việc tăng cường năng lực cạnh tranh, đảm bảo chất lượng quản trị và chất lượng con người. Trong quá trình này, Samsung đã thực hiện việc chuyển hoá từ chiến lược mô phỏng, sao chép thành chiên lược dẫn đẩu thị trường, từ chiến lược đa dạng hóa không liên quan chú trọng về lượng sang chiến lược tinh vi hóa ngành nghề kinh doanh thông qua việc củng cố năng lực cạnh tranh tập trung chuyên môn trong từng bộ phận kinh doanh và tái cơ cấu ngành nghề nhằm thực hiện tẩm nhìn trở thành doanh nghiệp số một toàn cầu trong thế kỷ XXI. 

Ngoài ra, nhằm nâng cao độ tích hợp giữa các yếu tố hình thành hệ thống quản trị và chiến lược mới này, Samsung đã thực hiện đổi mới về các yếu tố của hệ thống quản trị thông qua việc xây dựng hệ thống hợp tác mang tính cạnh tranh nội bộ. Cùng chủ đề

Không có nhận xét nào:

0 nhận xét: