Làm việc hay nghỉ việc!

Các nhà lãnh đạo của Samsung đã yêu cầu đội ngũ nhân viên phải tạo ra một sản phẩm đỉnh cao mà trước đây chưa từng có trong thời gian ngắn nhất. Trong quá trình này, các nhà lãnh đạo đã nói ra một câu như lưỡi đao bổ xuống mọi nhân viên nghiên cứu. 

“Làm việc hay nghỉ việc!” 

Làm việc hay nghỉ việc!


Môi trường của Samsung galaxy note 4 nhật thật nghiệt ngã. Tuy nhiên, giữa tâm khủng hoảng, yêu cầu đó từ công ty là một việc đương nhiên. Chẳng những thế, trong thời kỳ khủng hoảng, các nhân viên nghiên cứu đã quyết tâm sẽ tạo ra sản phẩm đỉnh cao trong thời gian ngắn nhất. Họ đã sẵn đủ ý thức đương đấu với thách thức, thì dù không ai sai khiến, cũng cảm thấy vui và thích thú với môi trường áp lực như thế. Tại Samsung, có rất nhiểu những con người như thế, đó là tài sản quý báu của Samsung. 

Nếu không tập hợp đủ sức mạnh kỹ thuật và phương pháp sản xuất đã tích lũy được trong hàng chục năm qua thì mọi cố gắng đều trở thành vô ích. Nhưng Samsung galaxy note 3 cũ đã làm rất tốt việc đó. Thậm chí ngay cả khi thiếu thốn sức mạnh kỹ thuật và phương pháp sản xuất, họ cũng vẫn là tập đoàn vượt trội khi vừa phát triển vừa tạo ra những sức mạnh kỹ thuật và phương pháp sản xuất của chính mình rồi đem chúng áp dụng vào trong sản phẩm của họ. Trong khi phát triển Galaxy s, mọi phương pháp sản xuất, mọi lực lượng đã được tập hợp vào đó. 
Tham khảo thêm tại http://www.tapchimobile.org/

Cùng chủ đề

Không có nhận xét nào:

0 nhận xét: