Phương thức Samsung phải liên tục được phát triển.


Phương thức Samsung phải liên tục được phát triển - Samsung đã tạo ra những thành quả quản trị hàng đẩu thế giới từ những năm 2000 nhưng con đường dẫn đến vị trí doanh nghiệp số một toàn cầu vẫn còn lắm gian nan. Điều quan trọng nhất trong thời điểm này là Samsung phải tránh bẫy ‘chủ nghĩa số một’. Bẫy ‘chủ nghĩa số một’ là tâm lý tự mãn sinh ra khi đạt được thành quả tốt và tầm lý tự huyễn hoặc cho mình là số một cho dù thực tế không phải là số một. Hiện tại, Samsung có nguy cơ rơi vào cả hai cái bẫy này mà Chủ tịch Lee Kun Hee đã liên tục cảnh báo như sau: 

“Những thành quả mà chúng ta đạt được ngày nay một phẩn là nhờ thực lực của chúng ta nhưng đa phấn là kết quả của vận may, của sự sơ hở mất đề phòng của các doanh nghiệp đi đầu và là kết quả của tinh thẩn hy sinh của các tiến bối đi trước.” 

Thực tế là cả ba lĩnh vực chính của Samsung là điện tử, tài chính, dịch vụ đều trong tình trạng chưa thể hài lòng với bộ phận nào được. Bộ phận điện tử vẫn còn tồn tại nhiều vấn để cần giải quyết để trở thành doanh nghiệp số một toàn cầu như phải cạnh tranh gay gắt với gã khổng lồ Apple của Mỹ với các sản phẩm nổi tiếng như iphone 5s và iphone 6 đã để cập ở trên. Bộ phận tài chính và dịch vụ chỉ loay hoay ở vị trí đỉnh cao trong nước và thậm chí còn phải cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ toàn cẩu khác tại thị trường nội địa. Do đó, gẩn đầy, mỗi khi có dịp, Chủ tịch Lee Kun Hee thường xuyên cảnh báo “Những sản phẩm số một thế giới của Samsung sẽ biến mất trong mười năm tới”. 

Phương thức Samsung phải liên tục được phát triển.
Phương thức Samsung phải liên tục được phát triển.
Điều này không có nghĩa là vị trí số một trong nước nhưng chậm chân trong cạnh tranh toàn cấu ở thế kỷ XXI là quay lại điểm xuất phát mà tại thời điểm này, nếu Samsung không tiếp tục tiến lên có nghĩa là sẽ bị thụt lùi so với vị trí trước đó. Nếu Samsung không nhận thức được hiện thực này thì cơ hội trước mắt có thể trở thành nguy cơ bất cứ lúc nào. 

Nếu thành quả quản trị ưu việt mà Samsung đang nắm giữ được duy trì liên tục từ đây về sau thì phương thức quản trị kiểu Samsung đủ căn cứ để được công nhận vể tính độc đáo riêng biệt. Tuy nhiên, con đường sắp tới mà Samsung phải đi không phải là con đường mô phỏng hay học hỏi làm theo. Việc đi theo con đường mòn của người khác tạo ra trong thời gian qua đối với Samsung như thê' là đã quá đủ bởi hiện nay, tình hình đã thay đổi nhiều khi Samsung muốn trở thành doanh nghiệp số một toàn cầu. 

"Cũng giống như việc các vận động viên leo núi chuyên nghiệp khi leo lên đình ngọn núi Everest đểu bị nghẹt thở, chảy máu cam do hiệu ứng độ cao, Samsung cũng phải trải qua con đường đẩy cam go như thế mới có thể đứng lên vị trí hàng đầu thế giới." 

                                                                                                            - Chủ tịch Lee Kun Hee 

Giờ đầy, Samsung không thể không tự mình khai phá một con đường mới. Đó là việc tìm ra con đường của bản thân và đi theo nó chứ không phải là mô phỏng theo người khác. Con đường này sẽ không chỉ vất vả hơn mà còn đẩy rẫy các hiểm nguy đang chờ chực. Từ nay, đối thủ mà Samsung phải đánh bại là các doanh nghiệp hàng đẩu thể giới. Tính chính thể của Samsung chỉ được công nhận khi vượt qua các doanh nghiệp này và Samsung có thể đạt được tẩm nhìn trong công cuộc đổi mới phương thức quản trị mới là trở thành doanh nghiệp số một toàn cầu. 

Trong tình hình sự thay đổi mô hình kinh tế diễn ra ngày càng thường xuyên và có tính tàn phá nặng nể hơn, Samsung cấn phải liên tục phát triển tính nhanh nhạy chiến lược (strategic agility) nhằm đối ứng nhanh chóng hay nắm quyển chủ động trước sự thay đổi đó. Để thực hiện điểu này, Samsung cẩn kết hợp vai trò lãnh đạo quyết liệt với khả năng thấu suốt chiến lược của nhà lãnh đạo tối cao cùng năng lực thực thi bằng nển tảng hệ thống quản trị. Cho đến nay, Samsung đã thực hiện bước nhảy vọt trong sự thay đổi mô hình kinh tế sang thời đại kỹ thuật số dưới sự lãnh đạo đấy quyết đoán, tẩm nhìn và năng lực kiểm soát mang tính cách mạng của Chủ tịch Lee Kun Hee và bước lên vị trí doanh nghiệp hàng đẩu thê' giới. Tuy nhiên, để thực hiện một bước nhảy vọt cao hơn, trở thành doanh nghiệp số một toàn cầu thì Samsung phải nghiêm túc cân nhắc và chuẩn bị một cơ cấu quản lý cũng như hệ thống quản trị thế hệ mới để có thể liên tục phát triển kể cả sau khi Chủ tịch Lee Kun Hee từ nhiệm. 

Trong quá trình này, Samsung cẩn phải tiến hành nâng cấp lên một bước phương thức quản trị nghịch lý đã từng đóng vai trò đòn bẩy thành công của họ cho đến nay. Đặc biệt, để trở thành doanh nghiệp số một toàn cẩu, Samsung cần phải trở thành doanh nghiệp xuyên quốc gia, tìm ra nguồn động lực tăng trưởng mới và mở ra ngành nghề cũng như thị trường mới bằng nển tảng đổi mới sáng tạo. Trong quá trình theo đuổi những điểu này, tính đa dạng về văn hóa, tôn giáo, chủng tộc của các thành viên cẩn được đón nhận bao dung và tính cởi mở về những điểu này có thể cản trở trở thành yếu tố tốc độ và hiệu năng vốn là các nhân tố chủ đạo mang đến thành công cho Phương thức Samsung. Do đó, Samsung cẩn thiết lập một phương thức quản trị nghịch lý khác để có thể khắc phục được mối quan hệ hai mặt mâu thuẫn (trade-off) giữa đổi mới sáng tạo, tính đa dạng, toàn cầu hỏa với tính hiệu năng và tốc độ. Cùng chủ đề

Không có nhận xét nào:

0 nhận xét: