Tương lai của phương thức Samsung.


Trong chương này, chúng ta cùng xem xét vể tính thích ứng ở cả trong lẫn ngoài của Phương thức Samsung bằng nền tảng lý luận từ đầu đến giờ và tìm hiểu khả năng phát triển liên tục bển vững của phương thức này. Hơn nữa, chúng tôi cũng đề xuất ý kiến vể những việc mà Samsung cần làm để trở thành doanh nghiệp số một toàn cầu bằng việc phân tích các vấn đề trong tương lai liên quan đến Phương thức Samsung. 


Tương lai của phương thức Samsung.
Phân tích các vấn đề trong tương lai liên quan đến Phương thức Samsung.
Liệu Phương thức Samsung có liên tục phát triển bền vững?


Muốn xem xét khả năng phát triển liên tục bển vững của Phương thức Samsung, đầu tiên chúng ta phải xem xét tính thích hợp ở cả trong lẫn ngoài của phương thức này. Miles và Snow đã chủ trương trong bối cảnh biến động của thị trường bên ngoài, nếu muốn đạt thành quả cao, doanh nghiệp phải thiết lập chiến lược phù hợp với môi trường mới, đảm bảo tính thích ứng bên ngoài, đổng thời tái cấu trúc hệ thống quản trị và nguồn lực công ty theo hướng phù hợp với chiến lược mới nhằm đảm bảo sự phù hợp bên trong doanh nghiệp. Cùng một luận điểm đó, David Nadler và Michael Tushman cũng cho rằng muốn đạt được thành quả cao, trước tiên, doanh nghiệp phải thích ứng tốt với môi trường bên ngoài, thiết lập chiến lược với hình thái chủ động trước sự thay đổi của môi trường. Sau khi đảm bảo được tính thích ứng bên ngoài này, doanh nghiệp phải nâng cao tính thích ứng bên trong bằng hình thái nhất quán cao của hệ thống quản trị và chiến lược mới được thiết lập. 

Samsung đã gặt hái thành công nhờ vào việc nâng cao tính thích ứng cả trong lẫn ngoài đổng thời với chính sách đổi mới quản trị như các học giả trên đã chỉ ra. Để nâng cao tính thích ứng bên ngoài, Samsung đã lên kê' hoạch thực hiện đổi mới chiến lược trong phạm vi lớn phù hợp với thay đổi vể mô hình kinh tê' trong thê' kỷ XXI như toàn cẩu hóa, số hóa, kinh tế dựa trên tri thức, v.v... Đó là các chiến lược quản trị chú trọng chất lượng, chiến lược thực hiện bước nhảy vọt thành người dẫn đầu thị trường, tinh vi hỏa cơ cấu ngành nghể. Để nâng cao tính thích ứng bên trong, Samsung đã xúc tiến áp dụng phương thức quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh, đổi mới văn hóa và giá trị cẩn thiết cho quá trình thực thi chiến lược mới thông qua việc quản lý sự thay đổi một cách toàn diện. Qua đó, mọi yếu tố của hệ thống quản trị được sắp xếp lại và trở thành ba năng lực cốt lõi của Samsung. Chính nhờ điều này mà Samsung có thể cạnh tranh được với các sản phẩm của Apple như iphone 5s iphone 6. Đặc biệt, trong quá trình quản lý sự thay đổi, hệ thống hợp tác mang tính cạnh tranh được áp dụng và Samsung đã xây dựng ba năng lực cốt lõi nhanh chóng và vững chắc hơn. Nói tóm lại, Samsung đã nâng tầm thích ứng cả trong lẫn ngoài được hình thành trong suốt 20 năm qua lên chuẩn mực cao nhất trong quá trình thực hiện bước nhảy vọt thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Cụ thể là các nội dung sau. 

Củng cố tính thích ứng bên ngoài của Phương thức Samsung. 

Kể từ sau chính sách đổi mới vể quản trị, Samsung đã nỗ lực thích nghi với sự thay đổi mô hình kinh tế bên ngoài vừa theo đuổi chiến lược chú trọng chất lượng, dẫn đạo thị trường và tinh vi hóa cơ cấu ngành nghề kinh doanh. Trong nển kinh tế kỹ thuật số thế kỷ XXI này, nơi cho thấy khuynh hướng kẻ chiến thắng sẽ độc chiếm tất cả, vấn để mang tính sống còn đối với Samsung là phải thay đổi vị thế từ kẻ theo sau nhanh nhạy thành người dẫn đẩu thị trường thông qua việc đón đấu chiếm lĩnh thị trường. Samsung đã dổn mọi công sức cho việc nâng cao năng lực kiến tạo tốc độ cao trong phạm vi ra quyết định và thực thi. 

Ngoài ra, trong thời đại kinh tế dựa vào tri thức của thế kỷ XXI, các tài sản vô hình như trình độ kỹ thuật công nghệ, thiết kế, thương hiệu và năng lực cung cấp giải pháp toàn diện cho nhu cầu cá biệt hóa của khách hàng, đặc biệt là tài sản tri thức đóng vai trò quyết định đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và quốc gia. Trong bối cảnh đó, để có thể tổn tại và phát triển thịnh vượng, Samsung đã dổn mọi công sức cho việc củng cố năng lực cạnh tranh mểm như thương hiệu, thiết kế, v.v... cùng với việc củng cố năng lực đổi mới liên tục nâng cao nhằm phát triển đi trước các doanh nghiệp khác vể sản phẩm, công nghệ và quy trình quản trị tầm cỡ hàng đầu thế giới. Đồng thời, nhằm khắc phục hạn chế nguồn lực với tư cách là doanh nghiệp đi sau trong thời đại siêu cạnh tranh toàn cẩu và tạo sự khác biệt hóa với các đối thủ cạnh tranh chuyên môn, Samsung đã tận dụng hiệu quả năng lực kiến tạo sự hiệp lực thông qua việc hội tụ, tập trung hóa và phức hợp hóa sản phẩm, dịch vụ, hệ thống liên kết theo chiểu dọc và đa dạng hóa theo chiều ngang trong cơ cấu ngành nghể, tập trung hóa theo khu vực. Xét ở phương diện này, có thể thấy Samsung có khả năng thích ứng bên ngoài rất cao trong chiến lược, năng lực cốt lõi, hệ thống quản trị mà Samsung xây dựng sau chính sách đổi mới quản trị doanh nghiệp. 

Đặc biệt, có khá nhiều trường hợp Samsung dự kiến đoán những thay đổi trong mô hình kinh tế vê' môi trường bên ngoài trước các doanh nghiệp khác nhờ tẩm nhìn thấu suốt của Chủ tịch Lee Kun Hee. Có thể dẫn ra các ví dụ điển hình như việc dự báo được cuộc cách mạng kỹ thuật số từ kỹ thuật mô phỏng tương tự analog, đưa ra thị trường sản phẩm tivi kỹ thuật số đẩu tiên trên thế giới. Cùng với việc xây dựng danh mục sản phẩm và ngành nghê' có liên quan đến kỹ thuật số, Samsung đã mạnh dạn đẩu tư sớm hơn các đối thủ cạnh tranh chủ yếu như Sony, v.v... Ngoài ra, bởi Chủ tịch Lee đã thấy được khuynh hướng cảm tính ngày càng mạnh của người tiêu dùng trong khi việc tạo sự khác biệt hóa với các doanh nghiệp đi sau ngày càng trở nên khó khăn hơn trên phương diện công nghệ ở thoi đại kỹ thuật số thế kỷ XXI nên ông hiểu thấu tẩm quan trọng ngày càng tăng của thiết kế và thương hiệu, dồn nhiều công sức củng cố năng lực cạnh tranh mềm như thiết kế, thương hiệu, v.v... và đưa doanh nghiệp lên chuẩn mực hàng đẩu thế giới. 

Trong những trường hợp không thể dự kiến trước được sự thay đổi mô hình kinh tế về môi trường bên ngoài, Samsung nỗ lực đuổi kip các doanh nghiệp đi đẩu với nền tảng năng lực thực thi đặc thù. Từ năm 2008, khi sản phẩm iPhone của Apple tạo ra phản ứng bùng nổ với tên gọi cú sốc điện thoại thông minh, các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực điện thoại di động như Nokia, Motorola, LG, Samsung đểu bị sốc nặng. Tuy nhiên, chỉ riêng Công ty Điện tử Samsung với năng lực thực thi nhanh chóng đặc thù đã theo kíp Apple. Đây là việc chĩ có thể diễn ra tại doanh nghiệp luôn đổi mới và cải tiến, đảm bảo năng lực kiến tạo tốc độ, năng lực kiến tạo sự hiệp lực phức hợp hóa thông qua hợp tác và năng lực đổi mới được mài giũa qua thời gian với vai trò lãnh đạo chủ chốt của nhà quản trị sở hữu. 

Củng cố tính thích ứng bên trong của Phương thức Samsung

Nhằm đối ứng với sự biến hóa không ngừng của môi trường bên ngoài, dẫn dắt sự thay đổi và thực thi chiến lược đổi mới, Samsung thực thi quản lý sự thay đổi theo hướng tạo sự thích ứng nội bộ tối đa giữa năng lực cốt lõi và hệ thống quản trị. Chương Ba và chương Bốn đã trình bày cụ thể vể việc Samsung đã điểu chỉnh lại cơ cấu lãnh đạo và quản lý, quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh, văn hóa và giá trị nhằm nâng cao tính thích ứng bên trong theo chiến lược dẫn đầu thị trường và tinh vi hóa ngành nghề trong suốt 20 năm qua kể từ sau chính sách đổi mới quản trị. Ngoài ra, ba năng lực cốt lõi mà Samsung phát triển đã được hình thành và phát triển dựa trên nê'n tảng thay đổi và hỗ trợ trong phương diện yếu tố cấu thành hệ thống quản trị chủ yếu với trọng tâm là vai trò lãnh đạo và cơ cấu quản lý. Vai trò lãnh đạo và cơ cấu quản lý, các yếu tố cấu thành chủ yếu của hệ thống quản trị và năng lực động cốt lõi mà Samsung đã xây dựng có tính thích ứng rất cao. Nhờ đó, Samsung đã có thể phát triển thành doanh nghiệp hàng đẩu thê' giới như hôm nay. Hơn thế, thông qua việc xây dựng thể chế hợp tác mang tính cạnh tranh như đã phản tích trong chương Tám, Samsung đã thúc đẩy văn hóa học tập và tính tốc độ, đổng thời dung hòa được các tác dụng ngược vế tính phụ thuộc trong quá trình theo đuổi sự hiệp lực. Ba năng lực cốt lõi này đã đóng vai trò quyết định trong việc đưa Samsung trở thành doanh nghiệp hàng đẩu thế giới. 

Cùng chủ đề

Không có nhận xét nào:

0 nhận xét: