Hãy để nhân viên của bạn làm việc thoải mái nhất

Để họ tự do
Yếu tố tạo động thứ hai là sự tự do (như đã đế cập trong chương 7). Mọi người thích được tự do tối đa khi làm việc. Hãy tập để mỗi nhân viên được tự do hết sức có thể trong quá trình thực hiện những mục tiêu đã thống nhất. Chìa khóa để mọi người được tự do như vậy xoay quanh các kỹ năng quản trị theo mục tiêu, quản trị theo ngoại lệ, cũng như khả năng ủy quyển hiệu quả. Hãy để họ tự do đưa ra ý tưởng bán đồng hồ nam của họ có thể đó là ý tưởng điên rồCoi trọng nhân viên
Yếu tố tạo động lực thứ ba để xây dựng một đội ngũ hiệu quả cao là sự coi trọng. Mọi người có nhu cầu to lớn là được những người có ý kiến mà họ đánh giá cao, đặc biệt là cấp trên, coi trọng. Nhân viên cẩn được thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và những lo ngại của mình với cấp trên — và cảm thấy rằng cấp trên thật sự coi trọng ý kiến của họ, bất kể cấp trên có chấp nhận hay đổng ý với họ hay không. Nhân viên càng cảm thấy được coi trọng bao nhiêu, họ sẽ càng kiêng nể bạn và muốn làm tốt công việc bấy nhiêu.

Yếu tố tình bạn
Yếu tố tạo động lực thứ tư trong công việc là sự nồng hậu. Trong môi trường làm việc ngày nay, một trong những thành tố quan trọng nhất mang tên “yếu tố tình bạn”.
Mọi người thích làm việc với những người mà họ nghĩ là quan tâm đến họ trên tư cách cá nhân. Bạn thể hiện sự nồng hậu khi hỏi xin ý kiến và đánh giá của nhân viên. Bạn truyền sự nổng hậu đó tới nhân viên khi nói chuyện với họ và hỏi họ vê' các vấn để không liên quan đến công việc, như môn thể thao yêu thích và các thói quen. Bạn có thể hỏi chuyện vê’ gia đình, cuộc sống cá nhân, các hoạt động, con cái của họ, v.v... Bất cứ khi nào bạn thể hiện sự quan tâm thành thực đến những chủ để này, bạn đểu truyển đi thông điệp rằng bạn quan tâm đến người đó như một cá thể đặc biệt, chứ không đơn thuần là một nhân viên trong công ty
Xem đồng hồ nam tại: http://donghohoangkim.vn/dong-ho-nam.html

Cùng chủ đề

Không có nhận xét nào:

0 nhận xét: