Cùng hành xác Samsung Galaxy Note 5 và kết quả là....

Mới đây, một người đàn ông từ XEETECHCARE đã thử thách chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 5 bằng cách đổ ngập Samsung Note 5 trong Coca - Cola và kết quả ra sao, các bạn cùng xem video dưới đây:


Cùng chủ đề

Không có nhận xét nào:

0 nhận xét: