Hướng dẫn chèn nút 1+ và nút like facebook xuống dưới bài viết blogger

Bước 1: Tích hợp bộ nút chia sẻ vào Widget
- Vào "Bố cục" -> "Thêm tiện ích mới" tại vị trí bạn mong muốn.
- Chọn tiện ích HTML/JAVASCRIPTS.
- Thêm đoạn code sau vào nội dung của tiện ích:
<div class='addthis_toolbox addthis_default_style' style='padding:10px 2px'>
<a class='addthis_button_google_plusone' g:plusone:size='tall' style='padding-right:10px'/>
<a class='addthis_button_facebook_like' fb:like:layout='box_count' style='padding-right:10px'/>
<a class='addthis_button_tweet' style='padding-right:10px' tw:count='vertical'/>
<a class="addthis_counter"></a>
</div>
Hoặc là nếu muốn thêm vào cuối bài viết thì tìm dòng: <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
 pate bên dưới dòng này nhé là oki 
Mình đi tìm khá nhiều nơi nhưng không có nơi nào hướng dẫn cho xuống cuối bài như này mình viết để lưu lại nhằm mục đích phục vụ cá nhân, 

Cùng chủ đề

Không có nhận xét nào:

0 nhận xét: