1111STT
Model
Bảng giá sửa phần mềm 24h
Bảng giá sửa phần cứng
Bảo hành
1
Reset - Phá tài khoản iCloud iPhone4/4S
Ngừng hỗ trợ.
700.000 VNĐ
Vĩnh viễn
2
Reset - Phá tài khoản iCloud iPhone5/5S
Ngừng hỗ trợ.
1.500.000 VNĐ
Vĩnh viễn
3
Reset - Phá tài khoản iCloud iPhone5SE
Ngừng hỗ trợ.
1.500.000 VNĐ
Vĩnh viễn
4
Reset - Phá tài khoản iCloud iPhone6
5.000.000 VNĐ
3.900.00 VNĐ
Vĩnh viễn
5
Reset - Phá tài khoản iCloud iPhone6 PLUS
5.000.000 VNĐ
4.100.000 VNĐ
Vĩnh viễn
6
Reset - Phá tài khoản iCloud iPhone6S
5.000.000 VNĐ
4.500.000 VNĐ
Vĩnh viễn
7
Reset - Phá tài khoản iCloud iPhone6S PLUS
5.000.000 VNĐ
4.700.000 VNĐ
Vĩnh viễn
8
Reset - Phá tài khoản iCloud iPhone7
5.000.000 VNĐ
0 VNĐ
Vĩnh viễn
9
Reset - Phá tài khoản iCloud iPhone7 PLUS
5.000.000 VNĐ
0 VNĐ
Vĩnh viễn
10
Reset - Phá tài khoản iCloud iPad1
Ngừng hỗ trợ.
500.000 VNĐ
Vĩnh viễn
11
Reset - Phá tài khoản iCloud iPad2
Ngừng hỗ trợ.
500.000 VNĐ
Vĩnh viễn
12
Reset - Phá tài khoản iCloud iPad3
Ngừng hỗ trợ.
500.000 VNĐ
Vĩnh viễn
13
Reset - Phá tài khoản iCloud iPad4
Ngừng hỗ trợ.
500.000 VNĐ
Vĩnh viễn
14
Reset - Phá tài khoản iCloud iPad MINI1
Ngừng hỗ trợ.
500.000 VNĐ
Vĩnh viễn
15
Reset - Phá tài khoản iCloud iPad MINI2
Ngừng hỗ trợ.
500.000 VNĐ
Vĩnh viễn

16
Reset - Phá tài khoản iCloud iPad MINI3
Ngừng hỗ trợ.
500.000 VNĐ
Vĩnh viễn
17
Reset - Phá tài khoản iCloud iPad MINI4
Ngừng hỗ trợ.

Vĩnh viễn
18
Reset - Phá tài khoản iCloud iPad AIR
Ngừng hỗ trợ.

Vĩnh viễn
19
Reset - Phá tài khoản iCloud iPad AIR2


Vĩnh viễn
20
Reset - Phá tài khoản iCloud iPad Pro
Ngừng hỗ trợ.

Vĩnh viễn
21Vĩnh viễn

22Vĩnh viễn

23Vĩnh viễn

24Vĩnh viễn

25Vĩnh viễn

26Vĩnh viễn

27Vĩnh viễn

28Vĩnh viễn

29Vĩnh viễnCùng chủ đề

Không có nhận xét nào:

0 nhận xét: